Điểm mặt một số xe điện hot chuẩn bị về thị trường Việt Nam

Thị trường xe điện tại Việt Nam ngày càng phát triển, sắp tới xe có một số xe điện hot chuẩn bị về thị trường Việt Nam.