Đánh giá tổng quan VinFast VF 5 Plus

VinFast VF 5 Plus có giá 458 triệu đồng - crossover thay thế Fadil